Velkommen til
Østbirk Antenneforening

Hvad er Østbirk Antenneforening?

Helt grundlæggende er Østbirk Antenneforening en forening i traditionel forstand. Vi har i byen forenet os i en indkøbsforening for at gøre priser og udbud bedre. Foreningen var oprindeligt kun beregnet for et fælles anlæg for TV og Radio modtagelse. Herved undgik den enkelt husstand antenner på taget eller på loftet, og man fik herudover mulighed for et bedre signal – uden støj og skrat. Det var fra tiden hvor vi kun havde Danmarks Radio, en TV kanal og nogle radiokanaler. Med fællesantennen og en høj mast, kunne vi nu tage programmer fra vores nabolande – det var stort den gang.

En anden fordel var, at man i fællesskab kunne  gøre det billigere end hvis den enkelte husstand skulle sætte antenneanlæg op. Ofte var det jo heller ikke kønt med de store antenner på taget. Man kunne lægge et fælles pres på ”de store”, og optimere udgifterne til drift og vedligehold. Der herskede slet ingen tvivl om, at dette var langt billigere end man selv kunne gøre det.

I dag kan vi jo en del mere end blot TV og radio. Vi har naturligvis stadig mulighed for TV og Radio – men vi kan modtage meget mere, i en langt bedre kvalitet.

Hvilke muligheder er der?

Tv

Bredbånd

Tv

Telefoni

Bestyrelsen

Soren Veis

Formand

Søren Veis

Soren Veis

Næstformand

Carsten Dollerup

Soren Veis

Kasserer

Birthe Knudsen

Soren Veis

Sekretær

Hans Jensen

Soren Veis

Bestyrelsesmedlem

Simon Dengsøe