Priser

Gældende for 2019

Alle priser er inkl. moms

Tilslutningsafgift og indmeldelsesgebyr ved Bredbånd only

Etablering af signal – eksl. installation

Denne pris er dog kun gældende hvis tilslutning kan ske til eksisterende ledningsnet.
For øvrige tilslutninger vil prisen blive fastlagt efter en individuel vurdering.

500,00 kr

Hvis du er ny medlem som ønsker mit tv eller bredbånd only koster det et indmeldelsesgebyr på 500 kr.
Er man allerede medlem, men ønsker at overgå til bredbånd only eller mit tv, er der løbende måned + 3 måneder overgangsperiode, men uden gebyr

Installation

Ud over tilslutningsafgiften skal arbejdet med tilslutningen samt opsætning af en multimediestikdåse udføres af foreningens serviceleverandør Stofa. Dette udføres til en fast pris inkl. maks. 40 meter kabel.

Dog skal medlemmet selv grave kabel ned på egen grund i 45 cm dybde – jævnfør vejledning under menupunktet Vejledninger.

Indstilling af fjernsyn, video m.m. skal medlemmet selv sørge for.

1.900,00 kr

Pakkepriser Radio / TV

Grundpakke (Se TV)

Priser efter betalingsform:

Grundpakke I alt for 2019 pr. år:

1900,00 kr

Grundpakke I alt for 2019 pr. kvartal:

1.  Kvartal = 475,00 kr
2.  Kvartal = 475,00 kr
3.  Kvartal = 475,00 kr
4.  Kvartal = 475,00 kr

TV pakke 2, bestilles direkte hos Stofa pt. er prisen 236,- kr / måned, der skal lægges oven i prisen for grundpakken

TV pakke 3, bestilles direkte hos Stofa pt. er prisen 422,- kr / måned, der skal lægges oven i prisen for grundpakken. TV-Pakke 3 indeholder alle programmerne i TV- pakke 2

 

Ændring af pakke – Bestilling af ekstra ydelser

Kontakt Stofa på 88 30 30 30 og forhør om priser.

Se muligheder under TV

Der tages forbehold for prisændring fra Stofa

 

Flytning af abonnement

500,00 kr

 

Udmeldelse af foreningen

Skriftligt varsel  på løbende måned + 3 måneder – før regnskabsårets udløb (§13).

0,00 kr

Uddrag af foreningens vedtægter
§13
“Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders varsel, talt fra den første i næstkommende måned. Såfremt antenneforeningen allerede har forpligtiget sig til at betale for udgifter f.eks. KODA eller andre obligatoriske udgifter, der strækker sig udover de 3 måneder, er medlemmet forpligtiget til at betale disse ud over det forholdsmæssige kontingent for medlemmet, fastsat af generalforsamlingen. Betalingen til ØAF kan ikke overstige det årlige kontingent + eventuelle restancer. “

Gebyr for genåbning af antenneforbindelsen

Gælder for ejendom der er afmeldt men tidligere har været tilsluttet.

500,00 kr

 

Gebyr ved genåbning efter afbrydelse p.g.a. restancer

500,00 kr

Generelle Priser

Gebyr pr. betalingspåmindelse
Ved betaling efter forfald beregnes rente efter gældende lovgivning

50,00 kr

Foreningens officielle adresse:

Østbirk Antenneforening
v/Søren Veis
Ewaldsvej 1
8752 Østbirk

Kontakt antenneforeningen

Mellem 16.00 – 21.00 på
Tlf. 20 664 661 eller Email: mail@dollerups.dk

Teknisk support Stofa

Alle dage 8.00 – 22.00
Tlf. 88303020

Åbningstider for kundeservice Stofa

Alle hverdage 8.00 – 19.00
Tlf. 88303030
Mail: info@stofa.dk

CVR-nr: 18 10 35 40

Bank : Sparekassen Kronjylland

Konto: 6128 9040229482

Telefon nr., Kassere: 7578 1463

(mellem 18:00 – 19:00 hverdage)